Изисквания за регистрация на пекарна

Дискусия в 'Стартиране на Бизнес', започната от Валя Бойчева, 12 Фев 2020.

 1. Валя Бойчева

  Валя Бойчева Активен Потребител

  Член от:
  29 Дек 2015
  Постове:
  72
  Харесвания:
  4
  Пекарна е обект, в който може да приготвяте тестени, хлебни и сладкарски изделия.

  Може да приготвяте изделията по Ваша технология, не е задължително да спазвате стандарти.

  Единственото условие е суровините, които влагате да са безопасни за здравето и да са разрешени за влагане в храни.

  При наличие на търговска площ може да приготвяте топли напитки, фреш, смути и да предлагате бутилирани безалкохолни.

  В настоящата статия ще Ви запозная с основните изисквания за регистрация на пекарна.

  I. Изисквания, относно материално техническата база:

  1. Складово помещение:

  1.1 Складово помещение, оборудвано със съоръжения (рафтове, стелажи, скари и др.) за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение. Брашната трябва да се разполагат върху скари или стелажи, които да не са плътно доближени до стената.

  Допуска се в складовите помещения да се монтира мивка и работен плот за измиване на зеленчуци, кореноплодни и плодове.

  При обекти с по-малък капацитет в складовата площ може да има само един хладилник за съхранение на суровини.

  2. Работна площ с обособени:

  2.1. Подготвителни площи:

  Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са :

  2.1.2. Подготвителна площ за плодове, зеленчуци и кореноплодни;

  2.2.2. Подготвителна площ за яйца, само ако се влагат в част от изделията;

  Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

  Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

  До подготвителните площи по необходимост се поставят плюсови хладилни съоръжения, в които да се съхраняват суровини (измити плодове- пресни и изсушени, зеленчуци, кореноплодни и яйца). До заготовките се поставя маркировка с дата, час на приготвяне.

  2.2. Кът за приготвяне изделията:

  Необходимо е да се осигури работен плот, везна за разтегляне на суровините и тестомесачка, блендри и дребен работен инвентар.

  2.3. Кът за и термична обработка:

  Необходимо е да се осигури фурна/и за печене и котлони (ако е необходимо), втасална (не е задължително). Над фурната се изгражда ефективна вентилационна система или се монтира аспиратор. Уредите трябва така да са монтирани, че парите да се отвеждат на покрива на сградата или помещението (ако е на самостоятелен терен). При липса на комини в сградата се допуска да се използват аспиратори с филтри, които се сменят.

  На пазара се предлагат фурни, които са с вградени вътрешни вентилатори и не отделят пари. В този случай е необходимо да представите характеристиката за печката на контролните органи.

  2.4. Умивалня за работна посуда:

  Осигурява се мивка с течаща топла и студена вода и съоръжения за изсушаване на работната посуда. Мивката се изгражда до площта за приготвяне и термична обработка.

  3. Търговска част:

  В търговската част се осигурява щанд за продажба, когато изделията се закупуват за консумация извън обекта.

  В други случай ако желаете да приготвяте напитки и да се консумира в обекта е необходимо да осигурите:

  - Бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на напитки. Не е задължително ако предлагате напитките в еднократна посуда.

  - Работен плот или плотове за приготвяне на сандвичи и фреш. Не е задължително да ги приготвяте.

  - Рафтове и стелажи зад бара за съхранение на храни, които се получават готови;

  - Хладилни витрини за съхранение на напитки;

  - Хладилна витрина за съхранение на сладкарски изседелия, които изискват хладилно съхранение.

  - Места за клиенти- маси, столове, сепарета и други по Ваш избор.

  При предлагане на изделията в подложни чинии (различни от подложните за чашите за топли) се осигурява миялна машина.

  5. Санитарно- битови помещения:

  5.1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероб/и или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб ако обекта е с по-малък капацитет.

  5.2. Санитарен възел за персонала и клиентите с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете. За пекарна не е задължително да има тоалетна за клиенти, но препоръчваме да изградите.

  II. Необходими документи и разрешителни

  1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (ДВ. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 106/2018г.).

  1.1 НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

  1.2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

  1.3. Технологична документация за отделните групи храни;

  1.4. Технологична карта;

  1.5. Мониторинга програма за изследване на приготвяните храни;

  1.6. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

  Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

  След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

  Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите.

  При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

  До 2 седмици се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

  2. Разрешителни от общината:

  От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време. Категоризация е необходима при наличие на над 12 стоящи места за клиенти.

  Бланките за работно време и категоризация може да изтеглите от сайта на общината по местонахождение на обекта.

  Задължителните документи, които се прилагат освен формулярите на общината са:

  - Удостоверението за регистрация на обекта от ОДБХ;

  - Копие за от документ за собственост или договор за наем;

  3. Документация по трудова медицина:

  Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

  Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

  Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

  Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. Не е задължително в пекарна да предлагате всички описани храни. При разработване на документите се съобразяваме с Вашите желания и условията, които могат да се осигурят в помещенията.

  Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.comили да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева.
   
  #1

Сподели Страницата